SureThing_logo.jpg


Välkommen, här nedan kan du registrera en skadeanmälan till din Sure Thing försäkring, du väljer här allrisk om du har fått en skada på din produkt eller stöld om din produkt är stulen.Välj vilken typ av skadeärende du vill registrera

Efter att din skadeanmälan är registrerad får du en bekräftelse skickad till den e-post som är angiven i skadeanmälan, bekräftelsen innehåller information enligt nedan, samt ditt unika Sure Thing ärendenummer. Sure Thing Skadeservice kommunicerar i första hand via e-post, saknar du e-post går det givetvis bra att kontakta Sure Thing kundtjänst via telefon.

  • Vid skadeanmälan gällande en stöld behöver du även skicka in en kopia på en svensk polisanmälan. Gäller ärendet en mobiltelefon/ surfplatta skall anmälan även innehålla IMEI-nummer. Underlag för att mobiltelefonens/surfplattans IMEI-nummer är spärrat skall också skickas in, se kontaktuppgifter till Sure Thing Kundtjänst och Skadeservice nedan.
    Observera att om du tecknat försäkring från och med 2014-07-01 gäller endast tillgrepp genom inbrott.

  • Vid skadeanmälan gällande en skadad produkt som behöver lämnas till en verkstad, så ska produkten lämnas in till serviceavdelningen på ett Media Markt varuhus. För stor vitvara eller TV se nedan.

  • Vid skadeanmälan gällande stor vitvara eller stor TV så bokar du själv hemservice i fall där hemservice erbjuds hos tillverkaren, observera att du själv är betalningsansvarig om ärendet inte täcks av garanti, reklamation eller försäkring. Information om var du vänder dig finns under rubriken ”hemservice” här. Många verkstäder kan göra preliminära kostnadsuppskattningar innan service påbörjas, är du osäker på vad som gäller i försäkringen så kontakta Sure Thing Skadeservice och be om att få ett preliminärt utlåtande i ditt ärende innan hemservice bokas.

  • Vid skadeanmälan gällande Företagsförsäkring vill vi uppmärksamma dig om att du som Företagskund betalar hela kostnaden för service/utbyte av produkt direkt i varuhuset vid uthämtning av produkt. Ersättning (kostnad för service/utbyte med avdrag för moms och självrisk) lämnas sedan till dig som Företagskund till Företagets konto.

  • Vid skadeanmälan gällande medförsäkrad produkt skall originalkvitto (på den medförsäkrade produkten) skickas in per post enligt nedan, på kvittot skall ägaren av produkten framgå. Bild på skadad produkt skall också skickas in till Sure Thing Skadeservice dvs innan produkten kan lämnas in för reparation. Hemservice gäller ej på medförsäkrad produkt.

Blanketter

 


Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 0770-770114
E-post: surething@soderbergpartners.se
Postadress: Sure Thing Försäkringsservice, Box 7785, 103 96 Stockholm

2015-11-19